Maye yüklərin daşınması

ADY Express xüsusi dəmir yolu vaqonlar və tank-konteynerlərdə, turşu, qələvi, propilen, propan və butan, benzin, dizel yanacağı və diğər kimyəvi, qaz və nefkimya məhsulların nəql edilməsində öz təcrübəsi və xidmətlərini təklif edir.
Iri həcmdə neftkimya məhsullarının nəqli üçün, Biz həm dəmir yolu daşımaları həm də, Azərbaycan və Gürcüstandakı terminallardan yüklərin ötürülməsini təmin edirik.
Gəmilərin demurajının olmaması üçün, burada planlaşdırma və əlaqələndirməyə böyük əhəmiyyət verilir.
Yüksək ixtisaslı əməkdaşlarımız müştərilərin təhlükəli yüklərinin daşımalarını etibarlı və peşəkar həyata keçirir. Burada böyük əhəmiyyət təhlükəsizliyə diqqət yetirilir.

[widgetkit id="6" name="Home Grid Services"]
[widgetkit id="37" name="Home Links - Ru"]
[widgetkit id="51" name="Home Links - En"]

[widgetkit id="38" name="Contact Footer - RU"]

[widgetkit id="52" name="Contact Footer - EN"]
ADY Express
ADY Express
ADY Express
ADY Express
Все права защищены. © 2016
Bütün hüquqlar qorunur. © 2016
All rights reserved. © 2016