Dəniz daşımaları

ADY Express tərəfdaşlarla birgə, müxtəlif növ gəmiləri istismar edərək, Xəzər və Qara dənizdə maye yüklərin və yük vaqonlarının qarşılıqlı dəniz daşımalarını təklif edir
28-dən 50 vaqona qədər yerləşdirilən bərələrlə, ADY Express gün ərzində, 100 vaqon Xəzər dənizindən nəql etməyə qadirdir.
Avtomobil və dəmir yolu daşımaları kimi, digər nəqliyyat növləri ilə dəniz daşımalarını inteqrasiya edən ADY Express, müştərilərə Bir əldən logistika xidmətlərini təklif edir.
Biz sizin yüklərinizi yığaraq, ünvana və əvvəlcədən razılaşdırılan vaxt ərzində çatdırırıq.

[widgetkit id="6" name="Home Grid Services"]
[widgetkit id="37" name="Home Links - Ru"]
[widgetkit id="51" name="Home Links - En"]

[widgetkit id="38" name="Contact Footer - RU"]

[widgetkit id="52" name="Contact Footer - EN"]
ADY Express
ADY Express
ADY Express
ADY Express
Все права защищены. © 2016
Bütün hüquqlar qorunur. © 2016
All rights reserved. © 2016